Praktická hematologie

Sylabus předmětu

-

Literatura

PECKA, Miroslav. Laboratorní hematologie v přehledu I., II., III. Český Těšín: Finider, 2002- 2006. 3 sv. (701 s.) ISBN 80-86682-00-5 (soubor)

PECKA, Miroslav. Praktická hematologie: laboratorní metody. 1. vyd. Český Těšín: Infinity art, 2010. 343 s. ISBN 978-80-903871-9-5

PENKA, Miroslav a TESAŘOVÁ, Eva. Hematologie a transfuzní lékařství I. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 421 s. ISBN 978-80-247-3459-0

Farmaceutická fakulta UK FaF intranet: studijní materiály. Katedra biologických a lékařských věd [online]. Hradec Králové: Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2015 [cit. 17. 4. 2015]. Dostupné z: https://intranet.faf.cuni.cz/Studijni-materialy/KBLV/

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS