Laboratorní hematologie II

Sylabus předmětu

Přednášky

Buňka – základní jednotka živých systému

 • Prokaryotní, eukaryotní a živočišná buňka
 • Eukaryotní buňka (ultrastruktura, proliferace, metabolismus , interakce, přestup látek do buňky, stárnutí a smrt buněk)

Krvetvorba (hemopoéza)

 • Vznik a vývoj krvetvorby/struktura, funkce a uložení kostní dřeně, vývoj krevních buněk
 • Zásoby, systémy řízení a podmínky krvetvorby
 • Tvorba a vývoj červených krvinek (normoblastová a megaloblastová řada/ příjem zásoby a pohyb železa v organismu, hemosideróza/ vývoj, struktura, syntéza a funkce hemoglobinu, porfyrie)
 • Tvorba a vývoj bílých krvinek (granulomonocytární vývojová linie, lymfopoéza, ostatní buňky lymforetikulárního charakteru)
 • Tvorba a vývoj krevních destiček (megakaryocytární a trombocytární linie)
 • Tělní tekutiny (krev, tkáňový mok, lymfa)
 • Krev (druhy, fyziologické funkce, plazma a její složení, buněčné součásti, historie objevů krevních buněk)

Fyziologie a patofyziologie krevních buněk

 • Morfologie a struktura krevních buněk (ultrastruktura, anomálie, krevní paraziti)
 • Funkce a fyziologie krevních buněk (charakteristiky, metabolismus, enzymatická výbava, aktivační děje, funkce, přežívání, stárnutí a fyziologický zánik krvinek)
 • Patofyziologie nemocí krvinek (anémie, polyglobulie/nenádorové – reaktivní stavy, aplázie kostní dřeně a nádorové stavy bílé krvinky – leukémie, myelodysplastický syndrom, myelo- a lymfoproliferativní stavv/trombocytémie)

Fyziologie a patofyziologie hemostázy

 • Cévy, cévní systémy a endotelové buňky (druhy, distribuce krve, funkce)
 • Fyziologie hemostázy (vývoj, složky a jejich funkce, primární hemostáza, plazmatický koagulační systém, fibrinolytický systém, aktivační a ihhibiční systémy, vyšetřovací systémy
 • Patofyziologie hemostázy (Vrozené a získané krvácivé stavy - hemofilie, trombocytopenie, purpury, trombogeneze (venózní a arteriální trombózy
 • Monitorování antitrombotické léčby (antikoagulační, trombolytické,antiagregační)

Cvičení z laboratorní hematologie

Laboratoř

 • Bezpečná práce v laboratoři
 • Prohlídka hematologické laboratoře
 • Odběr a transport biologického materiálu

Morfologická vyšetření

 • Zásady a principy počítání krvinek (Bürkerova komůrka, automatické analyzátory krvinek, fyziologické hodnoty parametrů krevního obrazu a diferenciálního počtu leukocytů, hodnocení výstupů z analyzátoru – fyziologické a patologické nálezy)
 • Parametry červené krvinky (výpočty)
 • Mikroskopické stanovení počtu retikulocytů (zhotovení nátěru a zhodnocení)
 • Morfologie vývojových krevních řad
 • Početní a morfologické odchylky v jednotlivých krevních řadách (nátěr periferní krve)
 • Mikroskopické stanovení fyziologického diferenciálního počtu leukocytů (zhotovení nátěru a zhodnocení)
 • Mikroskopické hodnocení diferenciálního počtu leukocytů s početními a morfologickými odchylkami v jednotlivých krevních řadách

Koagulační vyšetření

 • Zásady laboratorní práce na koagulaci
 • Vyšetřovací metody hemostázy a krevní destičky
 • Obsluha poloautomatického koagulometru
 • Základní koagulační vyšetření (PT, APTT)

Další hematologická vyšetření

 • LE buňky (mikroskopické stanovení)
 • Sedimentace erytrocytů
 • Laboratorní metody pro stanovení hemolytických anémií (osmotická rezistence, Hamův a Hartmanův test, autohemolýza, PINK test, testy na nestabilní hemoglobiny)
 • Cytochemické metody (obecná charakteristika metod, stanovení skóre alkalické fosfatázy a stanovení Fe3+)

Literatura

 • PECKA, Miroslav. Laboratorní hematologie v přehledu I., II., III. Český Těšín: Finider, 2002- 2006. 3 sv. (701 s.) ISBN 80-86682-00-5 (soubor)
 • PECKA, Miroslav. Praktická hematologie: laboratorní metody. 1. vyd. Český Těšín: Infinity art, 2010. 343 s. ISBN 978-80-903871-9-5
 • PENKA, Miroslav a TESAŘOVÁ, Eva. Hematologie a transfuzní lékařství I. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 421 s. ISBN 978-80-247-3459-0
 • Farmaceutická fakulta UK FaF intranet: studijní materiály. Katedra biologických a lékařských věd [online]. Hradec Králové: Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2015 [cit. 17. 4. 2015]. Dostupné z: https://intranet.faf.cuni.cz/Studijni-materialy/KBLV/

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS