Klinická biochemie

Klinická biochemie poskytuje základy využití biochemie v diagnostice a monitorování chorobných stavů. Ve studijním programu Zdravotnická bioanalytika je předmět Klinická biochemie vyučován v širším rozsahu tak, aby připravil studenty pro budoucí kvalifikovanou činnost vysokoškolsky vzdělaného zdravotnického pracovníka v biochemických laboratořích zdravotnických zařízení.

Sylabus předmětu

 • Úvod, úkoly, význam a postavení oboru klinická biochemie. Zvláštnosti vybavení a práce klinickobiochemické laboratoře. Mechanizace a automatizace v klin. bioch. laboratoři, analyzátory, trendy
 • Klin. bioch. vyšetření moče, historie a význam v současnosti
 • Klinická biochemie bílkovin - úvod - spektrum plasmatických bílkovin, význam jednotlivých frakcí a druhů. Metody klin. bioch. sledování plasmatických a sérových bílkovin
 • Změny spektra plasmatických bílkovin za patologických stavů: Změny bílkovinového spektra v průběhu zánětů, paraproteinémie.
 • Laboratorní dg. akutního IM
 • Krevní plyny, acidobazická rovnováha a její udržování, odchylky od normy, způsoby jejich vyrovnávání v organismu. Klin. bioch. vyšetřování ac.-baz. rovnováhy. Vývoj metod, současný stav.
 • Minerální hospodářství. Základní ionty a jejich význam, mechanismy hospodaření organismu s minerálními látkami vč. hormonálních regulací. Klin. bioch. metody stanovení iontů, vývoj metod, současný stav.
 • Výpočetní technika na OKB, komunikace intra a interlaboratorní, s lékařem a ostatními klinickými pracovišti
 • Cytokiny a jejich klinickobiochemický význam
 • Metabolismus kostí a jeho vyšetřování
 • Klinická biochemie jaterního poškození, vyšetření při diabetu a poruchách lipidového metabolismu
 • Požadavky na kvalitu práce v OKB, na metody, přesnost a správnost výsledků. Referenční hodnoty. Výběr a hodnocení metod. Kontrola práce v laboratoři, systémy vnitřní a vnější kontroly, kontrolní laboratoře.

Praktická cvičení

 • Biochemická vyšetření u dědičných metabolických poruch
 • Vyšetření moče a vyšetření při akutním infarktu myokardu
 • Plasmatické bílkoviny a jejich změny za patologických stavů
 • Acidobaz. rovnováha a minerálie
 • Výpočetní technika v klinickobiochemické laboratoři
 • Exkurze do soukromé klinickobiochemické laboratoře
 • Vyšetření lipidového metabolismu a vyšetření při diabetu

Literatura

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS