Analýza exogenních látek v biologickém materiálu

Předmět Analýza exogenních látek v biologickém materiálu poskytuje studentům informace jednak o možnostech zpracování biologických vzorků, jednak o analytických metodách používaných k analýze biologického materiálu. Část výuky probíhá na vybraných pracovištích FN HK a UEB AV ČR.

Sylabus předmětu

Přednášky

 • Úvod do ABM, druhy biologického materiálu a způsoby jeho zpracování
 • Metody přípravy analytického vzorku z biologického materiálu (extrakce, aj.)
 • Využití derivatizace v ABM, derivatizační reakce, derivatizační činidla
 • Příprava analytického vzorku v klinické toxikologii, speciální isolační postupy
 • Bioanalýza ilegálních návykových látek, specifika přípravy analytického vzorku
 • Přehled instrumentálních analytických metod používaných v ABM
 • HPLC a její využití v ABM
 • Elektroforetické metody používané v ABM
 • Techniky centrifugace a ultracentrifugace v ABM
 • Příprava vzorku pro analýzy pomocí MS ( GC-MS, LC-MS, CE-MS)
 • Chirální látky, názvosloví, typy, metody jejich analýzy v biologickém materiálu
 • Zpracování tkání a jejich konzervování, tkáňové banky, etické problémy
 • Validace analytických metod z pohledu ABM
 • GLP, SOP, akreditace pracovišť, dokumentace, externí kontrola

Semináře a praktická cvičení

 • Zpracování biologického materiálu, demonstrace použití různých izolačních technik (filtrace, extrakce kapalina/kapalina, extrakce na pevných fázích, aj.)
 • Příprava vzorků k ABM, derivatizační reakce a činidla pro GC analýzy
 • Vyhodnocení analytických záznamů z HPLC
 • Kapilární elektroforéza v ABM, vyhodnocování záznamů
 • Separační metody v ABM (HPLC, GC, CE), praktické ukázky v bioanalýze
 • Automatizace v ABM, robotizované spektrofotometrické systémy
 • Ultracentrifugace, analyzátory krevních plynů, přístrojové vybavení, využití
 • Tkáňová banka, ukázky zpracování tkání, konzervace tkání
 • Chirální látky a jejich analýza v biologickém materiálu

Literatura

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS