Základy biochemie

V Základech biochemie získají studenti základní biochemické znalosti a dovednosti, nezbytné pro studium dalších biochemických disciplín.

Sylabus předmětu

 • Aminokyseliny a proteiny (struktura, vlastnosti)
 • Enzymy (klasifikace, význam, kofaktory, katalýza, kinetika, principy regulace)
 • Základy termodynamiky biologických systémů, úvod do metabolismu
 • Transportní mechanismy a kompartmentace (transport živin v organismu, transport látek přes membrány, význam kompartmentace)
 • Citrátový cyklus a jeho regulace (enzymy a reakce, propojení metabolických cest)
 • Dýchací řetězec a oxidační fosforylace
 • Metabolismus cukrů a jeho regulace (glykolýza, glukoneogeneze, pentosový cyklus, vzájemné přeměny monosacharidů, oligosacharidy, glykoproteiny, syntéza a štěpení glykogenu)
 • Metabolismus lipidů a jeho regulace (štěpení a syntéza mastných kyselin, metabolismus triacylglycerolů, metabolismus složených lipidů, metabolismus steroidů, metabolismus ketolátek)
 • Metabolismus aminokyselin a jeho regulace (obecné reakce aminokyselin, močovinový cyklus, degradační cesty aminokyselin, aminokyseliny jako prekurzory biologicky aktivních látek)
 • Vzájemné přeměny živin a jejich regulace
 • Metabolismus nukleotidů (syntéza a odbourávání purinových a pyrimidinových bazí, syntéza ribonukleotidů a deoxyribonukleotidů,využití nukleotidů)
 • Metabolismus porfyrinů (syntéza a odbourávání hemu, žlučová barviva)
 • Mezibuněčná signalizace (endokrinní, parakrinní a autokrinní signály, mechanismus přenosu informace, typy receptorů, druzí poslové)
 • Základy neurochemie a biochemie vidění
 • Metabolismus eikosanoidů
 • Biochemie rostlin (rozdíly v metabolismu živočišné a rostlinné buňky, fotosyntéza, Calvinův cyklus, fotorespirace, glyoxylátový cyklus, asimilace dusíku a síry)
 • Základy xenobiochemie (význam, reakce, enzymy, transportní systémy, faktory ovlivňující metabolismus xenobiotik)
 • Biochemie srážení krve
 • Biochemie svalového stahu

Laboratorní cvičení

 • Důkaz a stanovení aminokyselin (vlastnosti, koncentrace, TLC), vlastnosti roztoků bílkovin (isoelektrický bod, denaturace)
 • Stanovení koncentrace bílkovin (Biuretová reakce, Lowryho metoda)
 • Oddělování nízko- a vysokomolekulárních látek (dialýza, gelová chromatografie)
 • Měření aktivity enzymů (aktivita, specifická aktivita, vliv teploty)
 • Kinetika enzymových reakcí (stanovení základních kinetických parametrů – Michaelisovy konstanty, maximální rychlosti reakce)
 • Inhibice enzymové aktivity (stanovení inhibiční koncentrace IC50, vliv anorganických iontů)

Semináře

 • Průběžně ke všem tématům přednášek

Literatura

 • Skálová et al. Základní biochemické dráhy v buňce, 3. vyd., Karolinum, 2014, ISBN 978-80-246-2662-8.
 • Ledvina et al. Biochemie pro studující medicíny – soubor, Karolinum, 2009, ISBN 9788024614144.
 • Moodle: Farmaceutická fakulta/Katedra biochemických věd/Obecná biochemie

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS