Výpočty v analytické chemii

Sylabus předmětu

  1. Rovnice reakcí používaných jako skupinové nebo selektivní a specifické důkazy anorganických kationtů.
  2. Rovnice reakcí používaných jako skupinové nebo selektivní a specifické důkazy anorganických aniontů.
  3. Základy výpočtů v kvantitativní analytické chemii – vysvětlení pojmu chemický ekvivalent.
  4. Výpočet koncentrace připraveného roztoku, standardizace odměrných roztoků.
  5. Výpočet obsahu stanovované látky v různých typech titračních stanovení – neutralizační, redoxní (manganometrie, jodometrie.
  6. Výpočet obsahu stanovované látky v různých typech titračních stanovení – argentometrie, chelatometrie.
  7. Vyhodnocení zpětných a nepřímých titrací.

Literatura

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS