Patologie

Sylabus předmětu

 • Patologie – úvod a základní pojmy postavení předmětu v biomedicínských vědách, historický přehled, moderní metody studia, zdraví a nemoc, příčiny chorobných procesů.
 • Vrozená metabolická onemocnění, rozdělení patologie.
 • Buněčný základ patologických procesů, příčiny patologických procesů na molekulární úrovni, strukturní změny, změny funkce poškozené buňky.
 • Obecné regresivní a metabolické změny, dystrofické změny- poruchy metabolismu bílkovin tuků,glycidů,vody, minerálů a pomocných mechanismů metabolismu,atrofické změny, nekrosa, apoptosa, smrt.
 • Poruchy oběhu tělních dutin, poruchy krevního oběhu, poruchy oběhu lymfy a ostatních tělních dutin,vrozené vady oběhového systému.
 • Zánětlivé procesy, poruchy imunity, příčiny a průběh zánětu, chemické mediátory zánětu, makroskopické a mikroskopické projevy zánětu, rozdělení zánětů, systémový účinek zánětu, složky imunitního systému, mechanismy patologických imunitních reakcí, syndromy vyvolané patologickou imunitou.
 • Progresivní změny, regenerace a reparace, hypertrofie, hyperplasie, metaplasie, adaptace.
 • Změny nádorového charakteru, příčiny vzniku nádorového onemocnění, biologická aktivita nádorů, typizace nádorů, obecná systematika nádorů, pseudotumory, cysty.
 • Genetická onemocnění, malformace, molekulární základ genetických poruch, mutace, autosomální dominantní a recesivní, poruchy genové exprese, gonosomální poruchy genové exprese, multifaktoriální poruchy, poruchy vývojových a diferenciačních procesů–teratologie.
 • Patologie krve, poruchy červené složky, anemie z nedostatečné tvorby, anemie ze zvýšených ztrát, polyglobulie relativní a absolutní.
 • Poruchy bílé složky, granulocytopenie, agranulocytosa, granulocytosa, lymfocytosa, lymfopenie, zhoubná onemocnění bílé složky.
 • Poruchy srážlivosti krve, stavy se sníženou srážlivostí- poruchy trombocytů, koagulopatie, vaskulopatie, stavy se zvýšenou srážlivostí – trombosy.
 • Patologie oběhového ústrojí, oběhová insuficience, patologie srdce, akutní selhání srdce, chronické selhání srdce kompensované a dekompensované, vrozené srdeční vady, poruchy endokardu, chlopňové vady, poruchy myokardu, poruchy perikardu.
 • Patologie cév. Arteriosklerosa.
 • Patologie dýchacího ústrojí, příčiny nedostatečné arterialisace krve, poruchy ventilace, restriktivní a obstruktivní typy patologické ventilace, poruchy difuse a perfuse, následky snížení difuse a perfuse choroby horních cest dýchacích, syndrom náhlého úmrtí kojenců.
 • Patologie zažívacího ústrojí (GIT), základní pojmy a projevy poruch, poruchy horního úseku GIT, poruchy žaludku, poruchy střev, poruchy jater, poruchy pankreatu, některé metabolické choroby, nesprávná výživa, vitaminové karence.
 • Patologie hormonů, projevy nedostatku a nadbytku jednotlivých hormonů, které k hormonální nerovnováze vedou.
 • Patologie reprodukce, poruchy produkce pohlavních a gonadotropních hormonů–příčiny a projevy, patologie fertility, sexuální aberace, sexuálně přenosné nemoci.
 • Patologie ledvin a močových cest, patologie složení moče a močení, funkční ledvinové zkoušky, akutní selhání ledvin, chronické selhání ledvin, záněty ledvin , nádory, choroby vývodných cest močových.
 • Patologie nervového, smyslového a svalového systému, bolest–vznik a význam, choroby smyslových orgánů-nemoci zraku, poruchy sluchu, poruchy vestibulárního ústrojí, choroby kůže, syndrom poškození nervu, jeho regenerace, neurologická onemocnění CNS, mozkové cévní příhody, ostatní poruchy CNS, psychiatrické choroby, psychosy-endogenní psychosy, exogenní psychosy, psychoneurosy, psychopatie.
 • Patologie pohybového ústrojí a kolagenosy, degenerativní onemocnění kloubů a páteře, zánětlivá onemocnění kloubů a páteře.

Literatura

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS