Odborná praxe II

Hlavním cílem předmětu je představit studentům postupně během tří let studia ve třech zde uvedených oborech – biochemie, mikrobiologie a imunologie, hematologie a transfusologie, laboratoře zdravotnických zařízení a jejich fungování, poukázat na možnost uplatnění absolventův nich, dát studentům základní laboratorní dovednosti, umožnit studentům konfrontaci teorie s realitou.

Sylabus předmětu

Odborná praxe probíhá v laboratořích specializovaných zařízení léčebně preventivní péče, transfuzní služby a klinických oddělení – biochemie, nukleární medicíny, farmakologie. Pracoviště má být přednostně orientováno na klinickou mikrobiologii nebo imunologii.

Student pracuje pod dohledem odborných pracovníků a získává a rozvíjí znalosti a dovednosti, které načerpal v průběhu dosavadního studia na fakultě. Procvičuje základní laboratorní zručnosti, práci s analyzátory. Během svého pobytu se seznámí také s organizační strukturou vybraného zařízení, organizací práce na pracovišti, s přístrojovým vybavením, s principy a pracovní metodikou používaných kontrolních, diagnostických a dalších metod a s pracovní náplní jednotlivých pracovníků na pracovišti.

Literatura

Viz literatura jednotlivých předmětů (např. Hematologie, Biochemie, Mikrobiologie) ve vztahu k zaměření konkrétní praxe.

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS