Odborná jazyková příprava II

Cílem jazykové přípravy je seznámit studenty s cizojazyčnou terminologií jednotlivých farmaceutických studijních programů a prohloubit jejich znalosti gramatiky, zejména pokud se týká zvláštností odborného stylu. Z latiny a jednoho dalšího zvoleného jazyka konají posluchači povinnou zkoušku. Do učebního plánu Farmaceutické fakulty je zařazena povinná výuka latiny a nepovinná výuka angličtiny, němčiny a francouzštiny, případně ruštiny.

Výuka navazuje na předmět Odborná jazyková příprava I v 1. úseku studia.

Sylabus předmětu

Angličtina | Francouzština | Němčina

Angličtina

Zimní semestr

 1. Human Physiology
 2. Parts of the Body, Organs
 3. Systems of the Human Body (Integumentary, Skeletal, Cardiovascular, Lymphatic)
 4. Systems of the Human Body (Digestive, Urinary, Nervous, Endocrine, Reproductive)
 5. Brain
 6. Types of Intelligence
 7. Heart
 8. Heart Diseases
 9. Cholesterol
 10. Cholesterol and Related Diseases
 11. Bacteria
 12. Diseases Caused by Bacteria
 13. Viruses
 14. Diseases Caused by Viruses

Letní semestr

 1. Biological Laboratory
 2. Sources of Drugs
 3. Pharmacology
 4. Clinical and Experimental Tests of the New Drugs
 5. Division of Drugs
 6. Drug Abuse
 7. The Value of Vitamins
 8. The Value of Minerals
 9. Hormones
 10. Antibiotics
 11. At the Doctor’s
 12. My Favourite Academic Discipline
 13. Careers in Medical Bioanalytics
 14. Work Experience

Francouzština

Zimní semestr

a.

 • Pharmacologie
 • Galénique moderne
 • Antibiotiques
 • Vitamines
 • Alcaloides
 • Drogues
 • Médicaments anticancéreux
 • Effets indésirables des médicaments
 • Formes hydrosolubles

b.

 • Problemes actuels de la drogue
 • Alcoolisme, tabagisme
 • Santé, maladies
 • Maladies incurables
 • Vieillesse
 • Loisirs
 • Culture
 • Stratégies de conversation
 • Résumé

Letní semestr

a.

 • Santé publique
 • Législation pharmaceutique
 • Hygiene
 • Epidémiologie
 • OMS
 • Homéopathie
 • Phytothérapie
 • Problemes de l´environnement
 • Toxicologie

b.

 • Vie sociale
 • Services
 • Vetements
 • Ville
 • Voyage, transport, poste
 • Aide humanitaire
 • Politique
 • Discussion, débat, conférence
 • Intervention, communication, exposé, rapport

Němčina

Zimní semestr

a.

 • Stärke
 • Opium (Drogenprobleme, Missbrauch von Medikamenten)
 • Der menschliche Körper (Anatomie, Physiologie)
 • Die Krankheitserreger (Bakterien und Viren)
 • Impfstoffe und Seren (eine konkrete Infektionskrankenheit)
 • Pharmakologie und Toxikologie (Antibiotika, Chemotherapie maligner Tumore, Vitamine)
 • Das Gesundheitswesen
 • Das Rezept 

b.

 • Wenn man krank ist
 • Regeln einer gesunden Ernährung
 • Körperbehinderte Menschen unter uns
 • Bedeutung der Wissenschaft – Nobelpreis
 • AFW – einige Beipackzettel

Letní semestr

a.

 • Das Arzneibuch (einzelne Monographien, das neueste Tschechische Arzneibuch)
 • Arzneiformen
 • Pulver, Tabletten, Dragées
 • Abkochungen und Aufgüsse
 • Salben und Stuhlzäpfchen
 • Die Apotheke (Haus-, Reiseapotheke…)
 • Die pharmazeutische Industrie
 • Computer in der Pharmazie

b.

 • Aus der Geschichte der Pharmazie
 • Umweltproblematik
 • Studienaufenthalt im Ausland (Praktikum in einer deutschen Apotheke – Lebenslauf)
 • Bibliotheken (Fachzeitschriften, Wörterbücher, Resümee)
 • Neue Krankheiten, neue Medikamente, neue Verpackungsmaterialen und - Techniken, Homöopathie und andere aktuelle Probleme

Literatura

Angličtina

 1. Havlíčková, I., Dostálová, Š., Katerová, Z.: English For Pharmacy and Medical Bioanalytics, Praha, Karolinum 2008.

 2. Mánek, B.: Textová učebnice angličtiny pro farmaceuty, Praha, SPN 1994 – základní učební text pro studující oboru Zdravotnická bioanalytika

Francouzština

 1. Kunešová, K.: Le français de spécialité (pharmacie, médecine), Praha, Karolinum 2005
 2. Capelle G., Gidon N.: Espaces 1,2,3, Hachette, Paris 1990
 3. Hendrich J., Radina O., Tláskal J.: Francouzská mluvnice, SPN, Praha 1991 a násl.
 4. Miličková L.: 223 cvičení z francouzské mluvnice, MC nakladatelství, Brno 1994

Němčina

 1. Zahradníčková B.: Textová učebnice němčiny pro studenty Farmaceutické fakulty, Karolinum, Praha 2002
 2. Berglová E., Formánková E., Mašek M.: Moderní gramatika němčiny, Fraus, Plzeň 2002
 3. Bendová V., Kettnerová D., Tesařová L.: Němčina pro pokročilé samouky, SPN, Praha 1993 a násl.

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS