Lékařská mikrobiologie

Sylabus předmětu

Předmět Lékařská mikrobiologie rozšiřuje a prohlubuje náplň výuky předmětu Mikrobiologie z 1.ročníku bakalářského studia se zaměřením na laboratorní diagnostiku mikroorganismů patogenních nebo zdravotnicky významných pro člověka. Důraz je kladen na metodologii jednotlivých testů se zvláštním zřetelem na interpretaci výsledků do klinické praxe.

 • Charakteristika a zaměření lékařské mikrobiologie; názvosloví mikroorganismů patogenních pro člověka; Bergyho manuál.
 • Základní provoz mikrobiologické laboratoře; význam preanalytické fáze (odběr, transport a zpracování vzorků; průvodka, evidence) a interpretace laboratorních výsledků.
 • Přehled a laboratorní grampozitivních tyček (listerie, korynebakteria).
 • Přehled a laboratorní grampozitivních koků (streptokoky, stafylokoky).
 • Přehled a laboratorní diagnostika kultivačně náročných patogenů (hemofily, neiserie).
 • Speciální kultivační techniky - anaerobní a mikroaerofilní kultivace, hemokultivace.
 • Přehled a laboratorní diagnostika virových infekcí.
 • Využití metod nepřímé laboratorní diagnostiky u infekčních onemocnění.
 • Význam a laboratorní diagnostika mykobakterií.
 • Přehled a laboratorní diagnostika mikroskopických hub.
 • Přehled a laboratorní diagnostika infekcí vyvolaných parazitickými prvoky a červy.

Literatura

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS