Obecná a lékařská imunologie

Imunologie je nedílnou součástí souboru disciplín zaměřených na poznání biologické podstaty člověka. Hlavním cílem výuky je seznámit posluchače s principy fungování imunitního systému jako celku, s jeho rolí v homeostáze, a to jak za fyziologických tak za patologických podmínek. Zdůrazněny jsou rovněž praktické dopady imunologického výzkumu, zejména v oblasti zdravotnické laboratorní metodologie a při prevenci a terapii řady chorob. Vzhledem k tomu, že v klinické i experimentální imunologii se výborně uplatňují absolventi naší fakulty, je tato disciplína koncipována jako jedna z možností budoucí profesní seberealizace.

Sylabus předmětu

 • Buňky imunitního systému, lymfoidní orgány, systém lymfatických cév.
 • Vznik a vývoj buněk imunitního systému, podstata imunokompetence.
 • Nespecifická imunita humorální (komplementový systém) a buněčná (fagocytóza).
 • Antigeny, pojem imunogenita, antigenní determinanta, hapten.
 • Hlavní histokompatibilitní komplex člověka, jeho biologický význam, základy imunogenetiky.
 • Molekuly specificky rozpoznávající antigen, imunoglobuliny, podstata diverzity protilátek a receptorů lymfocytů T. Jerneho teorie idiotyp-antiidiotypové sítě.
 • Reakce antigenů a protilátek, základy imunochemie, principy sérologie.
 • Adaptivní imunita - specifická imunitní odpověď protilátková a buněčná.
 • Imunologická paměť, principy vakcín.
 • Imunita protiinfekční, protinádorová, transplantační.
 • Imunologická tolerance, důsledky její ztráty.
 • Nespecifická imunita, fagocytóza, komplement, podstata zánětu.
 • Regulace imunity, cytokiny, adhezní molekuly, kostimulační molekuly v kooperaci buněk imunitního systému.
 • Imunitní systém jako součást struktur zajišťujících homeostázu.
 • Imunodeficity, autoagresivní choroby, alergie, AIDS - přehled.
 • Imunologické metody a jejich použití v klinických laboratořích.

Literatura

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS