Chemická léčiva

Sylabus předmětu

  • Vývojové etapy chemických léčiv
  • Názvosloví chemických léčiv
  • Chemická struktura jako hlavní předpoklad biologické aktivity
  • Význam fyzikálních a fyzikálně-chemických vlastností pro účinek léčiv
  • Chemická struktura léčiv a z ní vyplývající předpoklady pro biotransformaci
  • Chemická struktura a mechanismus účinku léčiv

Praktická cvičení

  • Studium vlivu vybraných fyzikálně-chemických vlastností na účinek léčiv (zvýšení rozpustnosti ve vodě, snížení rozpustnosti ve vodě, zvýšení rozpustnosti v lipidech, adsorpce, bazicita a kyselost aj.)
  • Studium stereochemického uspořádání molekuly léčiv ve vztahu k interakci léčivo - organismus (stavba prostorových modelů, prostorové modelování s využitím PC).

Literatura

Hartl J., Palát K.: Farmaceutická chemie I (obecná část), Praha, Karolinum 2001

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS