Chemická laboratorní technika

Cílem předmětu je naučit studenty základy chemické laboratorní techniky s ohledem na další práci v laboratořích různého zaměření.

Sylabus předmětu

Praktická cvičení

Bezpečnost práce v laboratoři.

Základní laboratorní technické postupy: Odměřování kapalin. Vážení. Zahřívání. Měření teplot a tlaků. Rozmělňování látek. Rozpouštění látek. Chlazení. Sušení. Charakterizace a identifikace látek. Práce se sklem. Dělení směsí.

Izolační a čistící metody: Dekantace. Filtrace. Krystalizace. Destilace (prostá, s vodní parou, vakuová). Sublimace.

Příprava roztoků.

Extrakce: Vytřepávání v dělící nálevce. Kontinuální extrakce.

Práce s plyny.

Srážení.

Operace budou procvičeny na preparativních úlohách:

  • Acidobasické děje
  • Oxidačně redukční děje
  • Příprava koordinačních sloučenin
  • Příprava organických sloučenin

Literatura

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS