První pomoc

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se změnami v lidském těle při náhlých příhodách ohrožujících zdraví. Po absolvování předmětu by studenti měli zvládnout zajištění rychlé a účinné předlékařské první pomoci a poznat principy a organizaci intenzivní záchranné péče.

Sylabus předmětu

 1. RESUSCITACE I. 
  význam první pomoci, srdeční zástava, resuscitace
 2. RESUSCITACE II.
  použití automatizovaného externího defibrilátoru (AED), specifika resuscitace u dětí, obstrukce dýchacích cest
 3. AKUTNÍ STAVY VE VNITŘNÍM LÉKAŘSTVÍ
  bolest na hrudi, náhlá dušnost, bezvědomí, křečové stavy, alergie, akutní stavy u dětí, porod, intoxikace
 4. CHIRURGICKÉ AKUTNÍ STAVY
  život ohrožující úrazy, popáleniny, úraz elektrickým proudem, náhlé příhody břišní
 5. INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM  
  definice, tísňová volání, náplň činnosti záchranné služby, druhy výjezdových skupin, opakování a test
 6. EXKURZE NA PRACOVIŠTI ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY a URGENTNÍM PŘÍJMU  
  vybavení sanitních vozidel a vrtulníku, organizace systému, urgentní příjem nemocnice, pohotovostní lékárna
 7. NÁCVIK KPR

Literatura

European Resuscitation Council ve spolupráci s Českou resuscitační radou. Základní neodkladná resuscitace a automatizovaná externí defibrilace [online]. Edegem : European Resuscitation Council, 2010 [cit. 25. 9. 2017]. Dostupné z: http://www.resuscitace.cz/wp-content/uploads/2011/01/Poster_10_BLSAED_01_01_CZE_V20110112.pdf

TRUHLÁŘ, A. ; KASAL, E. a ČERNÝ, V. Přehled nejvýznamnějších změn v doporučených postupech pro neodkladnou resuscitaci. In Anesteziologie a intenzivní medicína. 2011, roč. 22, č. 2. s 115–123. ISSN 1214-2158. Dostupné také online z: http://www.resuscitace.cz/wp-content/uploads/2010/09/FINAL.pdf

TRUHLÁŘ, A. ; MATHAUSER,R. a BENETKA, L. Kardiopulmonální resuscitace a automatizovaná externí defibrilace : manuál kurzu KPR/AED. Edegem : European Resuscitation Council, 2010. 1. vyd. 30 s. ISBN 978-80-905234-1-8

TRUHLÁŘ, A. (Ed.). Doporučené postupy pro resuscitaci ERC 2015: Souhrn doporučení. Urgentní medicína. Praha: Mediprax CB s.r.o., 2015. ISSN 1212-1924. Dostupné také online z: https://cprguidelines.eu/guidelines-translations

ZUCHOVÁ, B. (Ed.). Výukové video Kardiopulmonální resuscitace [online]. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2011 [cit. 25. 9. 2017]. Dostupné z: http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/index.php?menu=metodicke_materialy&metodicke_materialy=metodika_resuscitace

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS