Odborná jazyková příprava I

Cílem jazykové přípravy je seznámit studenty s cizojazyčnou terminologií jednotlivých farmaceutických studijních programů a prohloubit jejich znalosti gramatiky, zejména pokud se týká zvláštností odborného stylu. Z latiny a jednoho dalšího zvoleného jazyka konají posluchači povinnou zkoušku. Do učebního plánu Farmaceutické fakulty je zařazena povinná výuka latiny a nepovinná výuka angličtiny, němčiny a francouzštiny, případně ruštiny.

Výuka pokračuje v předmětu Odborná jazyková příprava II ve 2. úseku studia.

Sylabus předmětu

Angličtina | Francouzština | Němčina

Angličtina

Zimní semestr

 1. Faculty of Pharmacy and the Course of Study
 2. Life at the University
 3. The Classification of Science
 4. Chemistry – Chemical Substances
 5. Chemistry – Solutions
 6. In the Chemical Laboratory
 7. Instructions and Regulations in the Laboratory
 8. Health and Medicine (What is a Disease?)
 9. National Health Service Worldwide
 10. National Health Service in the Czech Republic
 11. Biology
 12. Plant Body
 13. Herbaceous Plants in Medicine and Pharmacy
 14. Everyday Use of Herbaceous Plants

Letní semestr

 1. Boosting Our Immunity, Ways of Relaxation, Healthy Lifestyle
 2. HIV and AIDS
 3. Cancer
 4. Pharmaceutical Research and Treatment of Incurable Diseases
 5. Epidemiology
 6. Epidemics in the Current World, Ways of Prevention
 7. Micro-organisms
 8. Micro-organisms and their Influence on Everyday Lives
 9. Medical Psychology
 10. Alternative Medicine
 11. Homeopathy
 12. First Aid
 13. Techniques and Procedures of the First Aid

Francouzština

Zimní semestr

a.

 • Pharmacie contemporaine
 • Histoire de la pharmacie
 • Paracelse
 • Etudes de pharmacie en France
 • La structure de l´atome
 • Chimie minérale
 • Chimie organique
 • Principaux types de réactions
 • Laboratoire chimique et biochimique
 • L´eau

b.

 • L´Enseignement en République tcheque
 • L´homme et son passé
 • Famille
 • Maison, logement
 • Curriculum vitae, questionnaire
 • Lettre
 • La science aujourd´hui
 • La pratique – travaux de laboratoire
 • Officine

Letní semestr

a.

 • Cellule
 • Bactéries et virus
 • Anatomie végétale
 • Physiologie végétale
 • Plantes médicinales
 • Regne animal
 • Laboratoire de biologie: dissection d´un petit mammifere
 • Corps humain et ses fonctions

b.

 • Le génie génétique
 • Le Sida
 • Agriculture
 • Protection de la nature
 • Expérience personnelle – travaux dans le laboratoire
 • Proces-verbal
 • Sport
 • Diététique, cuisine, repas
 • Style de vie
 • Enfant, étapes de la vie

Němčina

Zimní semestr

a.

 • Gegenstand, Aufgaben und Einteilung der Chemie
 • Die chemischen Elemente
 • Physikalisches Gemisch und chemische Verbindung
 • Oxide, Säuren, Basen und Salze
 • Kohlenstoff oder/und ein anderes Element
 • Organische Verbindungen

b.

 • Hochschulstudium – Studium an der pharmazeutischen Fakultät
 • Hradec Králové – die Stadt, wo ich studiere
 • Lernen wir Fremdsprachen!
 • Familienleben
 • Wohnungsprobleme
 • Freizeit, Hobbys
 • Berufswahl, mein künftiger Beruf

Letní semestr

a.

 • Im chemischen und biologischen Labor
 • Zellen- und Gewebelehre
 • Das Mikroskop (wie mikroskopiert man)
 • Bildung und Wachstum der Pflanzenorgane
 • Rosengewächse oder/und eine andere Pflanzenfamilie
 • Heilpflanzen (Bedeutung, Sammeln, Trocknen…)
 • Maiglöckchen oder/und ein anderes Heilkraut
 • Die Objekte der Pharmakognosie

b.

 • Meine ersten Erfahrungen mit dem Studium der Pharmazie
 • Was zeige ich meinem deutschen Freund in der Tschechischen Republik
 • Heidelberg und andere deutsche bzw. österreichische und schweizerische Städte
 • Urlaubstips
 • Massenmedien: Fernsehen, Radio, Zeitschriften, Zeitungen…

Literatura

Angličtina

 1. Havlíčková, I., Dostálová, Š., Katerová, Z.: English For Pharmacy and Medical Bioanalytics, Praha, Karolinum 2008.

 2. Mánek, B.: Textová učebnice angličtiny pro farmaceuty, Praha, SPN 1994 – základní učební text pro studující oboru Zdravotnická bioanalytika

Francouzština

 1. Kunešová, K.: Le français de spécialité (pharmacie, médecine), Praha, Karolinum 2005
 2. Capelle G., Gidon N.: Espaces 1,2,3, Hachette, Paris 1990
 3. Hendrich J., Radina O., Tláskal J.: Francouzská mluvnice, SPN, Praha 1991 a násl.
 4. Miličková L.: 223 cvičení z francouzské mluvnice, MC nakladatelství, Brno 1994

Němčina

 1. Zahradníčková B.: Textová učebnice němčiny pro studenty Farmaceutické fakulty, Karolinum, Praha 2002
 2. Berglová E., Formánková E., Mašek M.: Moderní gramatika němčiny, Fraus, Plzeň 2002
 3. Bendová V., Kettnerová D., Tesařová L.: Němčina pro pokročilé samouky, SPN, Praha 1993 a násl.

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS