Matematika

Hlavní náplní předmětu je prohloubení a doplnění základů matematické analýzy, rozšířené o některé pojmy diskrétní a numerické matematiky. Vzhledem k rozsahu předmětu i k potřebám studia je výuka zaměřena na porozumění pojmům z hlediska jejich praktických aplikací, nikoli na důkazy teorémů apod. Početní rutina je vyžadována především pro obecné řešení úloh o roztocích a směsích a dále pro výpočty s nepřesnými čísly. Důraz je kladen též na metody identifikace funkcí.

Sylabus předmětu

Výpočty pro roztoky a směsi dvou a vícesložkové

Výpočty s nepřesnými čísly

Funkce jedné proměnné

 • důležité typy funkcí a jejich vlastnosti
 • grafické řešení rovnic
 • identifikace některých funkcí pomocí transformace proměnných

Derivace

 • geometrický a fyzikální význam
 • průběh funkcí
 • Taylorův rozvoj

Integrály

 • neurčitý integrál
 • určitý integrál
 • základní vlastnosti diferenciálních rovnic

Funkce více proměnných

 • definice a geometrický význam
 • totální diferenciál
 • extrémy funkcí dvou proměnných
 • pojem vícenásobného integrálu

Matice

 • základní maticové operace
 • inverzní matice
 • řešení soustavy lin. rovnic pomocí inverzní matice

Numerické metody (jen pro informaci)

 • princip iteračních metod
 • numerické řešení nelineárních rovnic
 • numerická integrace
 • numerické hledání extrémů
 • princip numerického řešení diferenciálních rovnic

Literatura

 • Klemera P.: Aplikovaná matematika, Praha, Karolinum 1997

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS