Posterová sekce

Posterové prezentace

(po celou dobu konání sympozia)

PharmDr. Bandari Deepak Kumar, PharmDr. Akshaya Srikanth Bhagavathula, PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.: Potentially Inappropriate Prescribing in Older Patients Admitted to Warangal Terciary Teaching Hospital in India

Mgr. Simona Dvořáčková, PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D., PharmDr. Kateřina Malá-Ládová, Ph.D., PharmDr. Josef Malý, Ph.D., doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc., prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.: Analýza spotřeby perorálních antikoagulancií v České republice

doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc., PharmDr. Lucia Masaryková, Ph.D., PharmDr. Ľubica Lehocká, Ph.D., PharmDr. Anna Oleárová, Ph.D., MPH, Mgr. Želmíra Kužmová: Analýza informovanosti pacienta o svojom ochorení a jej dopad na kvalitu života

Mgr. Karel Hloch, PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D., MUDr. Tomáš Soukup, Ph.D., prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.: Aplikace farmakogenetiky metotrexátu k predikci kardiovaskulárních rizik u pacientů s revmatoidní artritidou – předběžné výsledky

PharmDr. Ľubica Lehocká, Ph.D., PharmDr. Lucia Masaryková, Ph.D., PharmDr. Anna Oleárová, Ph.D., MPH, doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc., Mgr. Dominika Koščová: Očkovanie proti chrípke a analýza jeho účinnosti z pohľadu praktického lekára

PharmDr. Zuzana Mačeková, PharmDr. Hajnalka Komjáthy, Ph.D., doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc., PharmDr. Ľuba Dufalová: Negatívny vplyv farmakoterapie na pacientov vo vyššom veku

PharmDr. Aleš Mareček, PharmDr. Jana Šolínová, PharmDr. Aleš Novosád, PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D., PharmDr. Josef Malý, Ph.D.: Management lékových problémů při poskytování individuálních konzultací v lékárnách v České republice

PharmDr. Lucia Masaryková, Ph.D., doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc., PharmDr. Ľubica Lehocká, Ph.D., PharmDr. Anna Oleárová, Ph.D., MPH, Mgr. Klaudia Bernáthová: Úloha lekárnika v starostlivosti o pacienta s diabetes mellitus

PharmDr. Anna Oleárová, Ph.D., MPH, PharmDr. Ľubica Lehocká, Ph.D., PharmDr. Lucia Masaryková, Ph.D., doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.: Medikačné chyby u seniorov

Mgr. Veronika Příhodová, Mgr. Silvia Grešáková, PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.: Hodnocení užití potenciálně nevhodných léčiv u seniorů v dlouhodobé ošetřovatelské péči v projektu SHELTER v České republice

PharmDr. Julie Strážnická, PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D.: Průzkum předpisů týkajících se používání doplňků stravy u hospitalizovaných pacientů

Mgr. Ondřej Šimandl, PharmDr. Daniela Lasáková: Screening rizika rozvoje kardiovaskulárního onemocnění a diabetu mellitu 2. typu realizovaný v lékárně u osob mladších 65 let

PharmDr. Petra Thomson, PharmDr. Kateřina Malá-Ládová, Ph.D., Barbora Chmelíková, Natália Čikovská, PharmDr. Josef Malý, Ph.D., PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D., PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D., PharmDr. Petra Matoulková, Ph.D., prof. RNDr. Jiří Vlček, Ph.D. a LIC: Lékové informační centrum FaF UK a FN HK: analýza lékových dotazů během dvou let v rozmezí dvou dekád činnosti

Mgr. Barbora Vaňková, PharmDr. Josef Malý, Ph.D., PharmDr. Kateřina Malá-Ládová, Ph.D., prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc., MBA, MUDr. Pavel Navrátil, CSc.: Adherence k imunosupresivům a self-management – pacienti po transplantaci ledvin

Mgr. Zuzana Veličková, PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D.: Hodnocení intervencí klinického farmaceuta na oddělení nemocnice

Mgr. Jan Vosátka, PharmDr. Josef Malý, Ph.D., PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D., doc. Ing. Ivana Brabcová, Ph.D., Mgr. Hana Hajduchová, Ph.D., doc. PhDr. Sylva Bártlová, Ph.D., Mgr. Aleš Kuběna, Ph.D., doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc., prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., prof. PhDr. Valerie Tóthová, Ph.D.: Analýza faktorů ovlivňujících riziko pádů – pilotní výsledky

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS