Program konference

středa 22. 6. 2016

příjezd účastníků v dopoledních hodinách, ubytování

11:00 - 13:45

registrace účastníků ve foyer Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
vyvěšení posterů (S 2155), postery budou vystavené po celou dobu konání konference

14:00

zahájení konference
děkan doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D., prof. M. Doležal

14:10

doc. Ing. Stanislav Rádl, CSc.
Jsou generická léčiva pouhými plagiáty originálních léčiv?, plenární přednáška Zentiva, k.s., ČR

15:00

doc. Ing. Katarína Hroboňová, Ph.D.
Chiral HPLC for Efficient Resolution of Amino Acids Enantiomers, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave, SR

15:15

doc. PharmDr. Szilvia Czigle, Ph.D.
Prírodné a syntetické kanabinoidy – interakčný potenciál, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, SK

15:30

PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D.
Průtokové metody pro stopovou analýzu v oceánografii, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, ČR

15:45

coffee break

16:15

doc. RNDr. Peter Mikuš, Ph.D.
Inovatívne analytické prístupy pre chirálne biologicky aktívne látky vo farmaceuticky významných systémoch,  Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, SR

17:00

doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D.
Modulátory mitochondriálních enzymů jako potenciální léčiva neurodegenerativních onemocnění, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Centrum biomedicínského výzkumu, ČR

17:15

M.Sc. Sara Eunice Agostinho Monteiro
New Methodology for the Synthesis of C-C Bond in Prostaglandin Precursors, Faculty of Chemical Technology, University of Pardubice, CZ

17:30

Mgr. Natalia Denderz PhD.
Application of imprinted polymers as selective sorbents for extraction of some natural phenolics from food samples, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave, SR

17:45

PharmDr. Mgr. Martin Krátký, Ph.D.
Peptidové nosiče na bázi tuftsinu pro antimykobakteriálně účinné molekuly, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, ČR

18:00

welcome party v botanické zahradě

 

čtvrtek 23. 6. 2016

9:00

doc. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D.
Modely lipidové kožní bariéry, plenární přednáška, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, ČR

9:50

Ing. Galina Karabanovich, Ph.D.
3,5-Dinitrophenyl-1,3,4-oxadiazoles and 1,2,4-triazoles as a Novel Antitubercular Agents: Structure-Activity Relationship Study, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, ČR

10:05

doc. PharmDr. Oldřich Farsa Ph.D.
Molární substituce substituovaných oligo- a polysacharidů z NMR spekter, Ústav chemických léčiv, Farmaceutická fakulta, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, ČR

10:20 - 10:50

coffee break

10:50

PharmDr. Jan Zitko, Ph.D.
Recent research on molecular targets of antimycobacterial pyrazinamide and p-aminosalicylic acid: implications for design of potential antituberculars, Farmaceutická fakulta, Hradec Králové, ČR

11:20

doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D.
Možnosti manipulace se vzorkem a jeho automatizovaná úprava různými extrakčními postupy v systému sekvenční injekční analýzy, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, ČR

11:35

Mgr. Andrej Kováčik
Ceramidy odvozené od 6-hydroxysfingosinu - syntéza a studium jejich chování v modelových lipidových membránách, Farmaceutická fakulta, Hradec Králové, ČR

12:00 - 13:30

oběd

13:30 - 14:30

posterová sekce

15:00

odjezd autobusů do Kuksu

16:00 - 17:00

Dr. Václav Čeřovský, Ph.D.
Antimikrobiální peptidy, plenární přednáška, AV, ČR

17:15 - 17:45

koncert v kapli

18:00 - 19:00

exkurze v hospitalu, farmaceutickém muzeu a lapidariu

19:00 - 22:00

společenský večer – raut Baroque

22:30

odjezd autobusy do HK

 

pátek 24. 6. 2016

9:00 - 9:50

Mgr. Radim Nencka, Ph.D.
Phosphatidylinositol 4-Kinase IIIb Inhibitors as Broad Spectrum Antiviral Agents, plenární přednáška, AV, ČR

9:50 - 10:40

doc. ing. Jiří Dohnal, CSc.
Padělky léčiv, plenární přednáška, Farmaceutická fakulta, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, ČR

10:40 - 11:00

coffee break

11:00

doc. RNDr. V. Opletalová, Ph.D.
Význam železa v terapii tuberkulózy, Farmaceutická fakulta, Hradec Králové, ČR

11:15

doc. PharmDr. V. Nováková, Ph.D.
Phthalocyanines as red-emitting fluorescence sensors, Farmaceutická fakulta, Hradec Králové, ČR

11:30

PharmDr. Marcel Špulák, Ph.D.
Design and synthesis of quinazoline compounds active as CAR receptor agonists, Farmaceutická fakulta, Hradec Králové, ČR

11:45

doc. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D.
Recent Advances in the Use of Phtalocyanines in Photodynamic Therapy, Farmaceutická fakulta, Hradec Králové, ČR

12:00

PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D.
Perspectives of chalcone usage in prevention of long-term complications of diabetes, Farmaceutická fakulta, Hradec Králové, ČR

12:15

ukončení konference

12:15 - 13:15

oběd, svěšení plakátů, odjezd účastníků

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS