Pokyny pro autory abstraktů

Plakátové sdělení

 • Strukturované sdělení – úvod, cíl, metodika, výsledky, (diskuze), závěr, popř. literární zdroje.
 • Rozsah jedna stránka velikosti 70cm šířka, 120 cm výška

Přednáška

 • „Edukativní“ abstrakt včetně literárních zdrojů.
 • rozsah jedna až tři stránky velikosti A4
 • název sdělení ARIAL 16 BOLD, všechna velká
 • jména autorů ARIAL 12,  všechna velká
 • názvy pracovišť Arial 10, italic
 • zarovnat vlevo
 • písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,15.
 • okraje: shora a zprava 2,5 cm; vlevo a dole 3,0 cm.
 • vzor abstraktu SAL2016
 • abstrakt a poster je možno psát v anglickém jazyce

Žádáme autory o zaslání souhrnu příspěvků v elektronické podobě nejpozději do 10. 5. 2016.
Později zaslané souhrny příspěvků nebudou zařazeny do sborníku!

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS