Rozhodnutí o přijetí

O přijetí uchazeče rozhoduje na základě výsledků přijímacího řízení děkan fakulty po projednání v hlavní přijímací komisi, která zasedá po skončení zkoušek všech uchazečů. Pořadí uchazečů podle úspěšnosti se zveřejní vyvěšením výsledků přijímacího řízení ve vstupní hale fakulty den po zasedání hlavní přijímací komise.

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke studiu musí být vyhotoveno písemně do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu a doručuje se uchazeči do vlastních rukou. V praxi je však možno počítat s termínem daleko kratším. Přijatý uchazeč obdrží současně informace o zápisu ke studiu a potřebné formuláře (např. žádost o ubytování v kolejích apod.)

Přezkoumání rozhodnutí

Uchazeč může požádat o přezkoumání rozhodnutí. Žádost podává písemně orgánu, který rozhodnutí vydal, tedy děkanovi UK, Farmaceutické fakulty v Hradci Králové. Děkan může sám žádosti vyhovět a rozhodnutí změnit, jinak tuto žádost předá k rozhodnutí rektorovi UK v Praze.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS