Přijetí ke státní rigorózní zkoušce

Farmaceutická fakulta uskutečňuje magisterské studijní programy, v rámci jejichž akreditace bylo rozhodnuto o oprávnění udělovat v oboru farmacie akademický titul „doktor farmacie“ (ve zkratce „PharmDr.“ uváděné před jménem) a v oboru zdravotnické bioanalytiky akademický titul „doktor přírodních věd“ (ve zkratce „RNDr.“ uváděné před jménem).

Dále viz  Přihláška ke státní rigorózní zkoušce.
 

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS