Témata disertačních prací

Studium nových ligandů nukleárních receptorů

Rešeršní vyhledávání dosud publikovaných dat. Seznamení se s nejběžnějšími metodami studia nukleárních receptorů. Seznámení se s používanými molekulárně-biologickými a buněčnými metodami studia. 3D simulace a modelování proteinů. Navrhování DNA konstruktů. Digital PCR a metody gene reporter assay. Provedení experimentů, testování minimálně 50 ligandů. Statistické zpracování dat. Navržení dalších postupů vývoje, zvířecí modely. Publikace minimálně 2 publikací. Sepsání práce.

Školitel: prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.

Klíčová slova: ligand; esej; nukleární receptor; terapie

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 596

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS