Témata disertačních prací

Pharmacometrics in nuclear receptor pharmacologic modeling

Školitel: doc. Dipl.-Math. Erik Jurjen Duintjer Tebbens, Ph.D.

Klíčová slova: matematické modelování, systémová farmakologie, ligandy, regularizace, léková interakce

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 596

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS