Témata disertačních prací

Mucoadhesive hyaluronan based in situ hydrogels for nose to brain drug delivery

Příprava mukoadhezivních hydrogelů. Reologická charakterizace hydrogelů. Inkorporace léčiv. Testování mukoadheze Testování disoluce léčiv z hydrogelů. Chemická modifikace hyaluronanu.

Školitel: PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D.

Klíčová slova: hyaluronan, in situ gel, targeting do mozku, reologické vlastnosti, mukoadheze

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 596

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS