Témata disertačních prací

Sigma-hole interakce jako účinný nástroj moderní organické chemie

Tato práce bude vypracována pod vedením Dr. Tomáše Hodíka na FaF UK Hradec Králové. Sigma-Hole interakce zůstává ve stínu dalších nekovalentních interakcí, ačkoli je známo, že svou silou může za určitých podmínek konkurovat i konvenční vodíkové vazbě. Díky tomu představují sloučeniny obsahující chalkogenový atom slibné kandidáty pro návrh nových organokatalyzátorů pro katalýzu chemických reakcí. V této práci budou navrženy a připraveny nové organokatalyzátory umožňující sigma-hole interakci, jejichž katalytická aktivita bude studována v různých chemických transformacích.

Školitel: doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.

Klíčová slova: organokatalýza; organická syntéza; nekovalentní interakce; metodologie

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 596

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS