Témata disertačních prací

Design and synthesis of new class of chiral organocatalysts for novel chemical transformations

Annotation: Cílem této práce bude vyvinout nové organokatalytické koncepty na základě tzv. sigma-hole interakce mezi atomem chalkogenu v molekule katalyzátoru a aktivovaným substrátem, např. iminy, karbonylovými sloučeninami, organohalogenidy apod. Katalytická aktivita navržených a připravených organokatalyzátorů bude studována v modelových reakcích typu cykloadiční reakce, Nazarova cyklizace, Michealovy adice, či v substitučních reakcích s vhodnými nukleofily.

Školitel: Dr. rer. nat. Mgr. Ing. Tomáš Hodík

Klíčová slova: organokatalýza; organická syntéza; nekovalentní interakce; metodologie

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 596

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS