Témata disertačních prací

Návrh a syntéza nové skupiny organokatalyzátorů pro katalýzu chemických transformací

Tato práce bude vypracována pod vedením Dr. Tomáše Hodíka na FaF UK Hradec Králové. Cílem této práce bude vyvinout nové organokatalytické koncepty na základě tzv. sigma-hole interakce mezi atomem chalkogenu v molekule katalyzátoru a aktivovaným substrátem, např. iminy, karbonylovými sloučeninami, organohalogenidy apod. Katalytická aktivita navržených a připravených organokatalyzátorů bude studována v modelových reakcích typu cykloadiční reakce, Nazarova cyklizace, Michealovy adice, či v substitučních reakcích s vhodnými nukleofily.

Školitel: doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.

Klíčová slova: organokatalýza; organická syntéza; nekovalentní interakce; metodologie

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 596

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS