Témata disertačních prací

Víceúrovňová analýza adherence k léčbě

Předmětem dizertační práce bude hodnocení a podpora adherence k léčbě z pohledu více úrovní, které hrají roli při preskripci a užívání léčiv (např. zdravotnický systém, zdravotnické zařízení, ošetřující pracovníci, pacient).

Školitel: doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D.

Konzultant: PharmDr. Kateřina Malá, Ph.D.

Klíčová slova: adherence k léčbě; farmakoterapie; intervence; implementační věda; aspekt užívání léčiv

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 596

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS