Témata disertačních prací

Syntetické aplikace heterodendralenů

Práce je zaměřena na studium a vývoj syntetických transformací dendralenů, zkonstruovaných na heterocyklickém základu (např. pyranonu). Hlavním rysem těchto látek je přítomnost konjugovaných dvojných vazeb, které spolu komunikují při chemických reakcích. Heterodendraleny proto mohou podléhat kaskádovým reakcím, při kterých vzniká více než jedna nová chemická vazba v jediné operaci. Vzhledem k tomu, že takové reakce významně zvyšují hospodárnost organických syntéz, budou vyvinuté procesy využity k efektivní přípravě vybraných, biologicky významných heterocyklických přírodních látek a jejich analog, např. isokumarinů a alkaloidů.

Školitel: prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D.

Klíčová slova: heterodendraleny; syntéza; adice; přírodní látky; biologická aktivita

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 596

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS