Témata disertačních prací

Lékové nanoformy pro cílenou distribuci léčiv: design a optimalizace

1. příprava nanoformulací
2. optimalizace podmínek pro inkorporaci genetického materiálu
3. hodnocení formulací in vitro
4. optimalizace parametrů formulací
5. prezentace výsledků

Školitel: PharmDr. Ondřej Holas, Ph.D.

Klíčová slova: dodání léčiv, cílená distribuce léčiv, nanočástice, biokompatibilita, mononuclear phagocytic system

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 596

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS