Témata disertačních prací

Formulace a testování tenkých filmů pro topickou aplikaci léčiv

Rešerše na základě klíčových slov. Formulace tenkých filmů. Výběr polymerního nosiče. Stabilizace systémů. Fyzikálně-chemické testování: DSC, FTIR, SEM, reologie, velikost částic, obsah léčiva. Testování disoluce léčiv.

Školitel: PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D.

Klíčová slova: tenké filmy; polymerní nosiče léčiv; liberace léčiv; testování fyzikálně-chemických vlastností

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 596

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS