Témata disertačních prací

Studium vztahů mezi strukturou a účinkem u potenciálních inhibitorů topoizomerázy II

Práce bude zaměřena na syntézu a studium analogů dexrazoxanu a dalších inhibitorů TopII s očekávaným kardioprotektivním účinkem. Nejdříve bude provedena syntéza vybraných látek. Na základně zjištěné in vitro protekce před anthracyklinovou toxicitou a schopnosti inhibice/deplece topoizomerázy IIa a IIb bude provedena strukturní optimalizace těchto látek. Budou připraveny deriváty s vystupňovanými farmakodynamickými a optimalizovanými farmakokinetickými vlastnostmi vhodné k in vivo podání. Vybrané látky budou studovány na králičím modelu anthracyklinové kardiotoxicity.

Školitel: doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.

Klíčová slova: topoisomeráza II; dexrazoxan; vztahy mezi strukturou a účinností; kardioprotektiva

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 596

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS