Témata disertačních prací

Protidestičkové účinky 4-methylkatecholu a jeho derivátů u zdravých jedinců a pacientů s metabolickými chorobami

Školitel: prof. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.

Klíčová slova: destička, flavonoid, kyselina acetylsalicylová, diabetes mellitus, dyspipidémie, fenolická látka

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 596

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS