Témata disertačních prací

Lékové interakce na intestinálních transportérech

Převážná většina v současnosti podávaných léčiv je na trhu v perorální formě a k jejich absorpci do centrální cirkulace tedy dochází ze střeva. Střevní bariéra však obsahuje celou řadu biotransformačních enzymů a lékový transportérů podílejících se na pre-systémové eliminaci léčiva, které představují, zejména u pacientů s polyfarmacií potenciální místo vzniku farmakokinetických lékových interakcí. Tyto lékové interakce následně ovlivňují efektivitu farmakoterapie i četnost nežádoucích účinků. Toto téma je zaměřeno zejména na studium indukce/inhibice membránového efluxního transportéru P-glycoproteinu a biotransformačních enzymů na modelech střevní bariéry založených na technikách human Precision-Cut Instestinal Slices a Caco-2 buněk. Studované skupiny léčiv budou zahrnovat anti-HIV a anti-HCV léčiva a jejich problematické kombinace s dalšími farmakodynamickými skupinami, např. antikoagulancii. Výstupem řešení tohoto tématu bude experimentální potvrzení předpokládaných lékových interakcí jmenovaných antivirotik a objasnění molekulární podstaty známých lékových interakcí s ohledem na budoucí možnosti optimalizace farmakoterapie.

Školitel: PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D.

Klíčová slova: lékové interakce, intestinální transportéry, indukce, inhibice, biotransformační enzymy, absorpce

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 596

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS