Témata disertačních prací

Vývoj moderních chromatografických metod s hmotnostní detekcí pro klinický výzkum II

Náplní práce daného tématu je vývoj a validace bioanalytických metod pro stanovení klinicky významných látek, zpracování biologického materiálu včetně vývoje moderních extrakčních postupů. Doktorandovi je zároveň započítána praxe ve zdravotnickém zařízení po celou dobu studia.

Školitel: doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D.

Konzultant: RNDr. Lenka Javorská, Ph.D.

Klíčová slova:

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 596

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS