Témata disertačních prací

Automatizovaná úprava vzorku ve spojení s kapilární elektroforézou pro stanovení toxinů v potravinách a farmaceutických kontaminantů

Náplní disertační práce bude studium automatizovaného zakoncentrování vzorku pro přímé spojení s kapilární elektroforézou. Úprava vzorku bude zahrnovat jak extrakci tuhou fází, tak i kapalinovou mikroextrakci. Tyto analytické procesy budou automatizované pomocí pokročilých analytických průtokových technik "Lab-In-Syringe" a "Lab-On-Valve". Přínosem této práce bude spojení výhod automatizované úpravy komplexních vzorků jako jsou vody, moč, potravní doplňky a nápoje, s vysokou separační účinností kapilární elektroforézy. Analyzované molekuly zahrnují biologicky aktivní látky jako pesticidy a farmaceutika.

Školitel: prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D.

Klíčová slova: Kapilární elektroforéza, úprava vzorku, automatizace, analýza potravin, farmaceutická analýza, extrakce tuhou fází

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 596

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS