Témata disertačních prací

Terapeutické systémy pro prodloužené uvolňování léčiv rozpustných ve vodě

Rešerše na základě klíčových slov. Formulace depotních systémů s obsahem léčiva. Testování fyzikálně-chemických vlastností: DSC, FTIR, SEM, reologie, velikost částic, stanovení obsahu léčiva. Testování disoluce léčiv.

Školitel: PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D.

Klíčová slova: emulze v/o; gely; částicové systémy; tuhé disperze; nosiče lokálních antibiotik; mukoskeletální infekce

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 596

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS