Témata disertačních prací

Význam tkáňového a solubilního endoglinu v patogenezi kardiometabolických nemocí.

Literární rešerše Zapracování do in vivo a in vitro metodických postupů. Sepisovaní publikačních výstupů. Prezentace výsledků na domácích a zahraničních kongresech Výuka praktických cvičení v pregraduálním studiu Absolvování předepsaných zkoušek Zahraniční stáž Sepsaní disertační práce

Školitel: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.

Klíčová slova:

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 596

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS