Témata disertačních prací

Automatizované metody úpravy vzorku s využitím nových typů rozpouštědel

Cílem práce je studium úpravy vzorků založené primárně na kapalinové extrakci. Budou zkoumána moderní rozpouštědla, která jsou méně toxická pro životní prostředí a kompatibilní s chromatografickou separací, včetně hluboce eutektických rozpouštědel, rozpouštědel s přepínatelnou hydrofilitou, a iontových kapalin. Pro separaci a analýzu bude použitá kapalinová chromatografie. Pro automatizaci procesu bude použitá technika "Lab-In-Syringe". Vyvinuté metody budou použity pro stanovení analytů z oblasti životního prostředí, potravin a farmacie, a to v matricích jako je voda, biologické a potravinové vzorky. Práce se uskuteční ve spolupráci s Univerzitou na Baleárských ostrovech.

Školitel: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D.

Klíčová slova: Automatizace, úprava vzorku, farmaceutická analýza, environmentální analýza, kapalinová extrakce, iontové kapaliny

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 596

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS