Témata disertačních prací

Vývoj automatizovaných metod úpravy vzorku s důrazem na precipitaci matrice pro nápoje a biologické vzorky

Srážení proteinů a dalších složek matrice vzorku patří k nejdůležitějším krokům v protokolu přípravy biologických a potravinových vzorků. Na druhé straně tento krok obecně vyžaduje manuální interakci. Cílem práce je vyvinout a optimalizovat protokoly automatizované přípravy vzorků, které zahrnují srážení matrice. Za tímto účelem budou použity systémy autosampler a průtokové analyzátory. Zamýšlenými matricemi jsou nápoje, biologické vzorky a odpadní vody. Student bude rovněž vyvíjet metody pro separaci a kvantifikaci analytů, například pomocí sekvenční injekční chromatografie a HPLC. V závěrečném kroku budou obě vyvinuté metody spojeny, aby bylo možná aplikace na skutečné vzorky

Školitel: doc. PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D.

Klíčová slova: sekvenční injekční chromatografie, úprava vzorku, průtokové metody, bead injection

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 596

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS