Témata disertačních prací

Syntéza a hodnocení sloučenin aktivních vůči rezistentním grampozitivním kokům

Rezistence grampozitivních bakterií vůči používaným antibiotikům představuje závažný problém; jedná se např. o methicilin-rezistentní stafylokoky a vankomycin-rezistentní enterokoky. Práce tak bude zahrnovat design a syntézu malých kandidátních molekul s předpokládaným účinkem proti grampozitivním kokům a studium vztahů mezi strukturou a aktivitou. Půjde o sloučeniny odvozené od známých antimikrobních molekul, ale především o struktury nové. Evaluace profilu biologické aktivity těchto molekul a jejich interakcí s mikroorganismu proběhne v úzké spolupráci s biologickými pracovišti.

Školitel: doc. PharmDr. Mgr. Martin Krátký, Ph.D.

Klíčová slova: syntéza, antibiotika, methicilin-rezistentní Staphylococcus aureus, vankomycin-rezistentní enterokoky

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 596

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS