Témata disertačních prací

Automation of sample pre-treatment based on extraction procedures using sequential injection analysis II

Methods for automation of sample pre-treatment using extraction processes will be developed in sequential injection analysis system. The work will consist of the development and optimization of miniaturized processes for solid phase extraction focused on selection of appropriate sorbent, conditions of extraction and whole process of automation. An emphasis will be placed on modern approaches, efficiency and compatibility with following separation step. Tasks will follow current state of analytical chemistry and achieved results.

Školitel: doc. PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D.

Klíčová slova: automation, miniaturization, sample pre-treatment, solid phase extraction, sequential injection analysis

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 596

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS