Témata disertačních prací

Vývoj a využití LC-MS metod pro analýzu vybraných léčiv v biologických matricích

Náplní práce bude vývoj a validace nových LC-MS metod pro analýzu vybraných léčiv a potenciálních léčiv v biologickém materiálu, s důrazem na využití moderních přístupů v úpravě biologických vzorků. Vyvinuté metody budou aplikovány do interdisciplinárního studia osudu těchto látek v organismu a na in vitro i in vivo úrovníchNáplní práce bude vývoj a validace nových LC-MS metod pro analýzu vybraných léčiv a potenciálních léčiv v biologickém materiálu, s důrazem na využití moderních přístupů v úpravě biologických vzorků. Vyvinuté metody budou aplikovány do interdisciplinárního studia osudu těchto látek v organismu a na in vitro i in vivo úrovních.

Školitel: doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D.

Klíčová slova:

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 596

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS