Témata disertačních prací

Novel perspectives in nuclear receptors modulation with novel compounds

Seznámit se s principy fungování nukleárních receptorů při regulaci metabolismu xenobiotik a endobiotik. Seznámit se s buněčnými a molekulárně biologickými metodami studia buněčné regulace a ADME genů. Provést experimenty alespoň v rámci 2 projektů. Analyzovat data a sepsat 2 publikace s dobrým IF. Vykonat alespoň 3 zkoušky a závrečnou státní zkoušku. Sepsat disertační práci.

Školitel: prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.

Klíčová slova: ligand, agonista, antagonista, nukleární receptor, metabolismus, model, pregnane X receptor

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 596

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS