Témata disertačních prací

Vývoj komplexního modelu pro studium patofyziologie lidské kožní bariéry na molekulární úrovni

Izolace bariérových lipidů z lidské kůže a jejich separace do podtříd. Charakterizace jednotlivých podtříd lipidů (složení, mísitelnost s ostatními lipidy, lamelární uspořádání, laterální uspořádání, fázové chování...). Příprava komplexních modelů ze získaných lipidových frakcí a jejich charakterizace. Srovnání s lidským stratum corneum. Srovnání s dřívějšími jednoduchými modely. Příprava modelů, kde budou určité frakce lipidů nahrazeny značenými (zejména specificky deuterovanými lipidy) pro detailnější charakterizaci pomocí infračervené spektroskopie, NMR spektroskopie v pevné fázi či neutronové difrakce. Příprava a studium modelů kožnch onemocnění.

Školitel: prof. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D.

Konzultant: Mgr. Petra Pullmannová, Ph.D.

Klíčová slova: kožní bariéra, lipidy stratum corneum, biofyzika lipidů, kožní onemocnění

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 419

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS