Témata disertačních prací

Tenké vrstvy na bázi derivátů PLGA pro lokální podání léčiv

Bude studován vliv formulačních faktorů jako je typ a koncentrace polymeru, typ a koncentrace plastifikátoru a použitého rozpouštědla na vlastnosti vrstev a uvolňování léčiva. Metody: termální (DSC) a reologická charakterizace, disoluční metody in vitro, in vivo hodnocení protimikrobní aktivity a transportu tkáněmi (kůže, nehty). K optimalizaci složení budou využity metody statistického plánování (DoE, PCA)

Školitel: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D.

Klíčová slova: Tenké vrstvy, PLGA, lokální podání léčiv

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 419

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS