Témata disertačních prací

Rizika geriatrické farmakoterapie a tvorba sotwarových nástrojů pro práci klinických farmaceutů při individualizaci lékových režimů (část III.)

Studentka/student v rámci své disertační bude spolupracovat s vědeckým týmem projektu INOMED VZ4 (kliničtí pracovníci, statistik a vývojáři SW nástrojů) na přípravě klinických algoritmů pro podrobnější individualizaci lékových režimů ve stáří. Práce budou využívat předchozí mnohaleté zkušenosti naší výzkumné podskupiny v této oblasti. Metodika bude vyžadovat znalosti farmakologické, farmakoepidemiologické a geriatrické, ve kterých bude student/studentka uplatňovat a rozvíjet své teoretické i praktické znalosti a schopnosti. Obsahem výzkumných prací bude pod vedením zkušeného vědeckého týmu zpracovávat schémata hodnotících algoritmů (II. část) týkající se individualizace lékových režimů ve stáří u vybraných geriatrických problémů. Úpravy lékových režimů budou vycházet jak z literární rešerše, tak z problémů retrospetivně identifikovaných v projektu EUROAGEISM H2020. Ve spolupráci s vývojáři softwarů v rámci projektu INOMED budou výzkumné práce převedeny do sofwarových nástrojů.

Školitel: doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.

Klíčová slova: individualizace lékových režimů, geriatrie, geriatrická farmakoepidemiologie,geriatrická farmakologie,komplexní geriatrické vyšetření

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 419

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS