Témata disertačních prací

Tablety dispergovatelné v ústech

Literární rešerše v oblasti daného tématu Experimentální část - příprava tabletovin a tablet, jejich hodnocení Prezentace výsledků na konferencích Odborná zahraniční stáž na pracovišti zabývajícím se danou problematikou Publikování výsledků Sepsání rukopisu disertační práce Obhajoba disertační práce

Školitel: doc. PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D.

Klíčová slova:

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 419

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS