Témata disertačních prací

Úloha karbonylreduktáz v metabolismu vlasovky slezové

Vlasovka slezová (Haemonchus contortus) je gastrointestinální parazit malých přežvýkavců, který způsobuje značné ekonomické ztráty na farmách. Tento parazit se snadno stává rezistentním vůči používaným anthelmintikům. Metabolism těchto léčiv mimo jiné katalyzují karbonylreduktázy. Cílem tohoto projektu je popsat rodinu těchto enzymů, včetně funkční charakterizace vybraných kandidátů.

Školitel: doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D.

Konzultant: RNDr. Lucie Raisová Stuchlíková, Ph.D.

Klíčová slova:

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 596

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS