Témata disertačních prací

Toxicita kobaltu a její ovlivnění chelátory

1. vývin metodiky pro screening chelátorů kobaltu a jeji aplikace 2. zjištění vlastností chelátorů ve vztahu k pro-/antioxidačnímu účinku /na kobalt vázaná Fentonova reakce/ 3. potvrzení výsledků na buněčném modelu

Školitel: doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.

Konzultant: PharmDr. Eduard Jirkovský, Ph.D.

Klíčová slova: kov;Fentonova reakce;buňky;in vitro

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 419

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS